Verksamheten fortgår!

Sommaren närmar sig och förhoppningsvis bättre tider. Trots att den gångna vintern varit som den varit så har Hembygdsföreningen varit nästan lika aktiv som tidigare. Vi har tagit emot och delvis sorterat en donation på 19 rullhäckar inbundna ÅU:n från i huvudsak 1900-talet, föreningens föremålssamling har inventerats och sorterats och är sakenligt magasinerad, ett nytt Album kommer att se dagens ljus i början av sommaren. Ytterligare ett Album är under arbete för utgivning mot slutet av året. En ny digital publikationsserie Homssakassen kommer att se dagens ljus inom kort. Även arbetet med digitaliseringen av fotografier har gått vidare.

Lokalhistoria- och släktforskargruppen har tyvärr tvingats hålla paus men under våren planeras en utfärd liksom en heldags utfärd till den yttre skärgården under sommaren.

 

ALBUM V har utkommit!

Hembygdsföreningens Album V har utkommit! Albumet innehåller en presentation av den gångna sommarens utställning "Nagu förr och nu", en tilbakablick över Hembygdsföreningens gångna 35 år samt en inledning till Nagudialekten. 

Albumet finns till salu på Saaristo shop/Posten, K-Market och Andelsbanken i Nagu. Pris 20 €.

Klicka här om du vill göra en beställning via nätet.

 

 

 

 

 

Nagu har en egen husbondevimpel!

Nagu Hembygdsförening har låtit göra en Husbondevimpel i storleken 50*400 cm. Priset är 60 €. Husbondevimpeln kom till salu på Potatisfestivalen. Denna är ett måste för alla med en flaggstång. Begränsad numrerad upplaga. 

Vimpelns färger blått och grönt symboliserar Nagu, som en del av mellanskärgården, med dess frodiga grönska omgiven av skärgårdshavets blåa spegel. I vimpelns symbolfält på vit botten finns en strömming omgiven av en öppen krans av blåstång, vars nedre del omsluter årtalet 1395.

Vimpeln finns att köpa på Posten och K-Market i Nagu samt i vår webbshop. 

 

Lokalhistoria- och släktforskargruppen

Lokalhistoria- och släktforskargruppen träffas regelbundet varannan måndag på Kommunalstugan om inte annat anges. Närmare presentation av programmet här. Gruppen är öppen för alla intresserade. 

Bomärken

Hembygdsföreningen håller på att sammanställa en förteckning över bomärken. Dessa kommer senare att ingå i en allåboländsk bok liknande den som Göran Dahl gett ut över de åländska. Nu efterlyser vi föremål med bomärken likväl som annan dokumentation. Många finns redan men allt ytterligare material är av intresse. Det går bra att kontakta oss via e-post nagu@hembygd.fi.

Nyheter på hemsidan!

”Från fader till son” Dialektutjämningen i Nagu, en fallstudie i tre generationer i en familj
av Anne-Maj Åberg (f. Karlsson), 2006 (17.12.2020)

J.G.Salonius (19.12.2019)

Nya avsnitt under Lokalhistoria (13.11.2019)

Projektet Nagu anno 2020 presenteras (27.10.2019)

Flera nya avsnitt under Lokalhistoria (15.10.2019)

Nya bilder i avsnittet Fotografier (11.8.2019)

Ett avsnitt om byar i Nagu (20.4.2019)

Ett avsnitt om släktforskningar i Nagu (13.4.2019)

Ett avsnitt om bryggor i Nagu

Ett avsnitt om broar i Nagu

Nagu på Wikipedia

 


Följ oss på        eller